Franču kompānija L-ACOUSTICS pastāv no 1984.gada. Kompānijai bija nepieciešami 10 gadi, lai izveidotuleģendāras līniju masīvu (line array) sistēmas, kuras radīja revolūcijuprofesionālas skaņas jomā.

Inovācijas un zinātniskas metodes  irgalvenie L-ACOUSTICS darbības principi. Kompānija L-ACOUSTICS ir pionieris līniju masīva matemātiskamodeļa un teorijas veidošanā, pateicoties publicētiem pētījumiem, kuru pamatā irfizikas un akustikas likumi. Šo pētījumu rezultātā radās WST (Wave FrontSculpture Technology*) tehnoloģija un leģendārais V-DOSC viļņvads. 

Ar laiku kompānija L-ACOUSTICS izvērsa savu zinātniski- pētniecisku darbību akustiskusistēmu un vadīšanas digitālo sistēmu piekares mehānisku sistēmu jomā. L-ACOUSTICS attīsta savus modelēšanas instrumentusun veic praktiskus eksperimentus savu sistēmu darbības kvalitātes kontrolei.

Kompānija L-ACOUSTICS regulāri publicē un piedāvā pētnieciskus darbuszinātniskajā apvienībā (AES), un ir autoritatīva organizācija profesionālāaudio industrijā.

*WST teorija nosaka kritērijus visu akustiskas sistēmaskomponentu akustiskas mijiedarbības sasniegšanai visā skaņas frekvenču spektrā.

L-ACOUSTICS priekšrocības:

L-ACOUSTICS - №1 pasaulslavenu dziedātāju un mūziķuraideru sarakstā. Pateicoties savam vārdam un nepārspējamai kvalitātei, L-ACOUSTICS sistēmas vienmēr ir pieprasītas.

L- ACOUSTICS ir augsts atmaksāšanās līmenis. Jums nekad nebūs nepieciešams piesaistīt papildus iekārtas un maksāt par tām, pat strādājotar prasīgākajiem pasūtītājiem.

L- ACOUSTICS – elektroenerģijas ekonomija. Pateicoties L-ACOUSTICS tehnoloģijām jūs ietaupīsietelektroenerģijas izmaksas salīdzinājumā ar citiem iekārtu veidiem. 

L- ACOUSTICS ir pašu izstrādes un patentētas tehnoloģijas (WST), kuras ir vispāratzītas visā pasaulē,tādēļ, L-ACOUSTICS iratzīts līderis profesionālas skaņas industrijā.

L- ACOUSTICS – augsta likviditāte un vērtība otrējātirgū. L-ACOUSTICS sistēmasir ilgmūžīgas, vienmēr ir modē un irpieprasītas.

L- ACOUSTICS – ir sistēmu universālums. L-ACOUSTICS sistēmas tiek izmantotas gan mazu slēgtu platību(restorānu), gan lielu pasākumu, piemēram, Olimpisko spēļu atklāšana,apskaņošanai.

L- ACOUSTICS – vienmēr laba kvalitāte. Kompānijas darbības galvenie principi ir inovācijasun zinātniskas metodes. L-ACOUSTICS attīsta savus modelēšanas instrumentus un veic praktiskuseksperimentus savu sistēmu darbības kvalitātes kontrolei.

L-ACOUSTICS – ir Eiropas kvalitāte. Visu komplektējošo daļu ražošana un sistēmu komplektēšana tiek veikta tikai EiropasSavienības valstīs.

Katalogs

© 2013-2016 VGD PROJECT SIA