ARCS serija


ARCS serija

WST tehnoloģija

Kompānija L-ACOUSTICS ir pioneri mūsdienu līniju masīvu izstrādes unražošanas nozarē. 1993.gadā kompānija L-ACOUSTICS piedāvāja akustiskosistēmu V-DOSC, kas konstruēta saskaņā ar Wavefront Sculpture Technology (WST) principiem.

WST tehnoloģija radīta uzfiziskās teorijas pamata, kuru izstrādāja doktors Kristians Heils (Christian Heil) un viņa kolēģis Marsels Urbans(Marcel Urban). Šī teorija nosaka kritērijus ideāla līniju skaņas avota (līniju akustiska masīva) radīšanai. WSTtehnoloģijas sirds irdaudzās valstīs patentēts DOSC viļņvads, kas pārveido AF draivera skaņas izstarošanas sfērisko viļņu frontipar cilindrisko izofāzes fronti.

DOSC viļņvada izmantošanakopā ar AF, VF unZF skaļruņu (skaļruņu koaksiāla izvietojuma ekvivalents koaksiālās akustiskās sistēmās)izvietošanaskoplanāro simetriju (coplanarsymmetry) akustiskajoskabinetos nodrošina to viļņu frontu koherentumu horizontalā plāknē visāfrekvenču diapazonā. Šāds akustisks masīvs fiziski ir viens skaņas avots.

Visi L-ACOUSTICS līniju akustiskie masīvi ir projektēti pēc WSTtehnoloģijas. Tas ļauj radīt tikai koherentus skaņas pārklājumus lielāsauditorijās, kuru izmēri ir lielāki par citu kompāniju iespējām.

              

Vidēja formāta līniju masīvs

Līniju masīvs ARCS ir konstruēts pēc WST tehnoloģijas un tam ir fiksēta vērsumadiagramma. ARCS masīvs var būt vertikāls vai horizontāls. Akustiskā sistēmaARCS ir optimizēta izmantošanai neliela un vidēja izmēra teātros, kā galvenāstereo sistēma vai centrālais radiālais klasteris.  ARCS masīvu var izmantot arī FOH sistēmassastāvā tūrēs vai kā fill sistēmu, kas savietojama ar lielformāta līnijuakustiskiem masīviem.

2013-2016VGD PROJECT SIA