K serija


Products
K serija
WST tehnoloģija

Kompānija L-ACOUSTICS ir pioneri mūsdienu līniju masīvu izstrādes unražošanas nozarē. 1993.gadā kompānija L-ACOUSTICS piedāvāja akustiskosistēmu V-DOSC, kas konstruēta saskaņā ar Wavefront Sculpture Technology (WST) principiem.

WST tehnoloģija radīta uzfiziskās teorijas pamata, kuru izstrādāja doktors Kristians Heils (Christian Heil) un viņa kolēģis Marsels Urbans(Marcel Urban). Šī teorija nosaka kritērijus ideāla līniju skaņas avota (līniju akustiska masīva) radīšanai. WSTtehnoloģijas sirds irdaudzās valstīs patentēts DOSC viļņvads, kas pārveido AFdraivera skaņas izstarošanas sfērisko viļņu frontipar cilindrisko izofāzes.

DOSC viļņvada izmantošanakopā ar AF, VF unZF skaļruņu (skaļruņu koaksiāla izvietojuma ekvivalents koaksiālās akustiskās sistēmās)izvietošanaskoplanāro simetriju (coplanarsymmetry) akustiskajoskabinetos nodrošina to viļņu frontu koherentumu horizontalā plāknē visāfrekvenču diapazonā. Šāds akustisks masīvs fiziski ir viens skaņas avots.

Visi L-ACOUSTICS līniju akustiskie masīvi ir projektēti pēc WSTtehnoloģijas. Tas ļauj radīt tikai koherentus skaņas pārklājumus lielāsauditorijās, kuru izmēri ir lielāki par citu kompāniju iespējām.

               

Maza un vidēja formāta līniju masīvi

Līniju masīvi KIVA un KARA tiek izmantoti gan pastāvīgās instalācijās, ganprojektos, kurus realizē nomas kompānijas. Akustiskie kabineti KIVA un KARA ir kompakti, viegli un efektīvi. To diapazona paplašināšanai zemo frekvenčujomā tiek izmantoti KILO, SB18, SB15m sabvūferi.

   

Lielformāta līniju masīvi

KUDO, V-DOSC un K1 līniju masīvi ir paredzēti lielām tūrēm un instalācijām,kuru apskaņošanai ir nepieciešams pacelt akustisku sistēmu kontūras (ReinforcedContour).

Tūrēs KUDO, V-DOSC un K1 masīvus var izmantot kopā ar LA-RAK kompaktureku ar pastiprinātāju, procesoru un digitālo signālu sadalītāju.  Ar LA-RAK un NETWORK MANAGER programmnodrošinājumapalīdzību kontūra pacelšana tiek veikta ātri un vienkārši pat sarežģītikonfigurētai akustiskai sistēmai. 

2013-2016VGD PROJECT SIA