LA4X
  • Jaudas pastiprinātājs ar 32 bitu procesoru (DSP) ar deskriditācijas frekvenci 96 kHz Ethernet 
  • D klases 4 kanālu pastiprinātājs, 4 vadāmas ieejas (analogs vai AES/EBU)
  • Energotaupīgs un universāls barošanas bloks (SMPS) ar jaudas korekciju (PFC)
  • 41000V/4 vai 8 m 1% THD
  • 11 ekvalizācijas joslas ar filtriem (IIR/FIR) un 1000 ms aizkavējumu starp izejas kanāliem   
  • Gaisa pretputekļu filtrs
  • Ekskluzīva dinamiku aizsardzības sistēma L-DRIVE
  • Rūpniecisku presetu bibliotēka L-ACOUSTICS 
  • Laiks, kas nepieciešams darbības sākumam 5 sek
  • Atbalsta un kontroles programma LA NETWORK MANAGER 2.2

Pastiprinātājs ar DSP procesoru, 4 ieejām un 4 izejām, aprīkots ar unikāluekoloģisku barošanas bloku, kas maksimāli izmanto elektroenerģiju. Ar LA4X pastiprinātājuL-ACOUSTICS skaļruņi saglabā visas atsevišķas pastiprināšanas priekšrocības, betfaktiski kļūst par aktīviem skaļruņiem. L-ACOUSTICS sistēmām ar LA4X pastiprinātājuir paredzēti trīs pieslēgšanas un pastiprināšanas režīmi:

Pastiprināšanapēc à la carte

LA4X četrus ieejas unizejas pastiprināšanas kanālus pēc izvēles var nozīmēt jebkurā pasīvā kanālāpēc savstarpēji viennozīmīga principa. Šāda pieeja ir ekonomiski izdevīga, lai pieslēgtumaksimāli daudz neatkarīgu avotu: skatuves monitorus, daudzkanālu sistēmas un sistēmas arvairākiem skaņas avotiem.

1_2 pic.jpg

Skaņasinženieris nosaka nepieciešamo LA4X pastiprinātāju skaitu, izdalotkabinetu skaitu uz 4.

ktīvs režīms Fully active

Augsta budžeta instalācijās LA4X pastiprinātājs var tikt izmantotsaktīvu sistēmu (līdz K2) pastiprināšanai, nodrošinot maksimālus jaudas krājumusun optimālus raksturojumus. Katra skaļruņa sekcija tiek pieslēgtapie atsevišķas pastiprinātāja izejas, katram skaļrunim tiek dota atsevišķa DSP apstrāde: šāda pieeja ļauj sasniegt maksimāludiskretizāciju ar savstarpēji viennozīmīgu pieslēgšanu ieeja- apstrāde-skaļrunis.

Parastaispieslēgums

Instalācijās ierobežota budžeta gadījumā un ar lielu skaļruņu skaitu LA4X pastiprinātāji strādā pēc standarta principa: pie četriem pastiprināšanas kanāliem paralēli tiek pieslēgti kabineti, betizmantojot pasīvas AS var izmantot vēl 4 ieejas.

Ekoloģiskums

LA4X ekoloģisks risinājums. Iekārtā ir uzstādīts universāls pārslēdzams barošanas bloks, kas darbojasar spriegumu 90 V līdz 265 V. Pārslēdzams barošanas bloks ar jaudas koeficientakorekciju nodrošina maksimālu pastiprinātāja darbības lietderības koeficientu: tiekizmantoti gandrīz 100% elektroenerģijas, turklāt šīs iekārtas spēj izturētsprieguma maiņas. Pateicoties šādas barošanas avotam LA4X pastiprinātājs arstrāvas spēku 10 dod jaudu, kura sasniegšanai parasti ir nepieciešami16,tādējādi, samazinās prasības elektrotīklu izbūvei (kabeļa griezums, dzesēšanassistēmas utt.), kas ļauj ievērojami ietaupīt līdzekļus. D klasespastiprināšanas shēmas garantē zemu elektroenerģijas patēriņu un nelielusiltuma izdalīšanos. LA4X jaudas diapazons ir41000 Wattuz 8 m vai 4 m. Pie augstas vidējas jaudas 8 Om, efektīvas enerģijas rādītāji (jauda*aiztures laiks) ļauj sasniegt no AS labākos raksturojumus,īpaši atskaņojot zemās frekvences.

Ieejas/izejas unsignāla digitāla apstrāde

LA4X ieejas vardarboties analogā vai digitālā režīmā. Četri kaskādveida 24 bitu analoga undigitāli pārveidotāji nodorošina ievērojamu dinamisku diapazonu līdz 130 dB. Digitālasieejas AES/EBU ir domātas diskretizācijas frekvencei no 44,1 Hz līdz 192 kHz. Pateicotiesaizsardzības no kļūmēm funkcijām iespējams izveidot rezerves audiotraktu. Pašualgoritmi tiek apstrādāti ar DSP bīdni ar peldošo 32 bitu izšķirtspēju unsemplēšanas frekvenci 96 kHz. Kompleksā IIR un FIR filtrācija sniedz absolūtulīniju fāžu reakciju un pilnīgāku sistēmas impulsu raksturojumu, tas nozīmē,dabiskāku, caurspīdīgāku un realisitiskāku skaņojumu. 8 IIR un 3 FIR filtri, gaisaabsorbcijas kompensācijas filtrs, iestatījumu modelēšanas instruments ArrayMorphing un aizture 1000 ms ļauj izmantot pastiprinātāju kā jaudīgu ekvalazieriun saglabāt augstāku dinamisku diapazonu. Tādējādi, ienākošā jauda tiek variētaatkarībā no dinamiskā diapazona un konkrēta skaļruņa siltumietilpības. Izsmeļošapresetu bibliotēka un iespēja pievienot lietotāja presetus ļauj skaņasinženierim ar vienas pogas palīdzību gūt pieeju jebkurai L-ACOUSTICS skaļruņukonfigurācijai.

Lietotājainterfeiss

Ātra pieeja 4 ieejas un 4 izejas kanālu parametriem tiek veikta nopriekšējā paneļa. Ērtu izvēlneslietošanu nodrošina rotējošais regulators. Divi 24 simbolu šķidro kristāludispleji atspoguļo visus sistēmas parametrus. Maršrutizācija, kanāla slāpēšana,līmeņa regulēšana, presetu izvēle, aiztures un polaritātes vadīšana viss irpieejams uz priekšējā paneļa. Izvēlnes navigācija ir vienkārša un intuitīva.Presetu bibliotēku papildina 10 profili, kurus skaņas inženieris var iestatītpats.

2 pic.jpg

2013-2016VGD PROJECT SIA