NETWORK MANAGER
 • Pastiprinātāju vadīšana reālajā laikā
 • Attālināta pieeja iestatījumiem
 • Ātra kļūdu konstatēšana pastiprinātāju darbībā
 • Gaidīšanas režīmu vadīšana
 • Array Morphing iestatījumu modelēšana, kas ļauj veikt līniju masīvu tonāla līdzsvara iestatīšanu
 • Contour EQ iestatījumu modelēšana, kas ļauj veiktlīniju masīvu ekvalizāciju

NETWORKMANAGER nodrošina LA4 unLA8 pastiprinātāju vadīšanu un monitoringu ar datora palīdzībuun Windows opērētājsistēmu.

Vairāku logu interfeiss parāda tīkla stāvokli,kontrolleru skaitu un grupas, un visu nepieciešamo informāciju, kas ir saistītaar pastiprinātāju vadīšanu un monitoringu tīklā.

Pieeja visiem iestatījumiem, piemēram, sākotnējiemiestatījumiem, skaņas/ solo atslēgšana, pastiprināšana, aizkavējums,polaritāte, un matrica. Pieeja visiem iestatījumiem, tādiem, kāpirmiestatījumi, skaņas/ solo atslēgšana, pastiprināšana, aizture, polaritāteun matrica, ir iespējami ar attālinātas pieejas programmas interfeisa palīdzību.

Ir pieejama kontūra ekvalaizera sistēma ātrai unvienkāršai akustiskās sistēmas frekvenču raksturojumu iestatīšanai, t.sk.unikāls L-ACOUSTICS Array Morphing instruments, kas paredzēts līniju masīviem.

NETWORK MANAGER iraprīkots ar gaidīšanas un inicializācijas vadīšanas režīmiem papildinājumā pieaudiosignāla detalizētas vizuālas kontroles un ātras kļūdu atklāšanaspastiprinātājos. • System: Windows 7, Windows 8 or Windows 10, Mac OS X 10.9.5, 10.10.2 or 10.11
 • Screen resolution: 1024 x 768 minimum
 • RAM: 1 GB minimum
 • Processor speed: 1 GHz minimum
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10 are registered trademark of Microsoft Corporation.
Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 RELEASE PACK - OCTOBER 3, 2016 - New features include:

 LA Network Manager 2.4.4 

 • Support of Kiva II ultra-compact modular line source
 • Setup page:
  • Load Checker feature to perform Setup Checks: estimation of matching between connected load and selected preset, and estimation of the number of enclosures connected in parallel
  • Trigger Fallback function to emulate an error in AES signal in order to easily test or force a Fallback scenario
 • Minor improvements and bug fixes

LA4/LA8 Firmware 2.7.2 and LA4X/LA12X Firmware 1.7.2

 • Support of Kiva II ultra-compact modular line source
 • For LA4X with 1 Gb/s Ethernet ports and LA12X: new page ETHERNET LINKS in MONITORING & INFO menu section to report about Ethernet links speed and communication mode
 • Minor improvements and bug fixes

Preset library 5.6

 • Kiva II presets: [KIVA II] and [KIVA II_FI] with gain calibration set for default headroom of 8 dB
 • Updated SB15m presets: [SB15_100] [SB15_100_C] featuring optimized L-DRIVE settings and headroom of 8 dB
 • Updated K1, K2, Kara and ARCS II presets featuring optimized L-DRIVE settings on HF channels

Video tutorial 10.0

 • Contents in line with LA NWM 2.4.4
2013-2016VGD PROJECT SIA